Загальні теми > Розмовники > Іспанський розмовник

Іспанський розмовник

Матеріал з Вікімандрів
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Поширення іспанської мови у світі

Іспанська, раніше еспанська (español) або кастильська (castellano) — романська мова, що виникла в Кастилії (центральна Іспанія). Прибл. 407 мільйонів осіб розмовляють іспанською як першою мовою (за цим показником вона є найпоширенішою після мандаринської). Крім того 60 млн осіб використовують іспанську як другу мову, а також 20 млн знають її як іноземну. Іспанська є однією з шести офіційних мов ООН, а також є офіційною мовою Європейського Союзу та Меркосуру.

Довідник з вимови[ред.]

Голосні[ред.]

Приголосні[ред.]

Поширені дифтонги[ред.]

Список фраз[ред.]

Основні[ред.]

Привіт
Hola (О-ла)
Як справи? (неформ.)
¿Cómo estás? (КО-мо ес-ТАС)
Як поживаєте? (формал.)
¿Cómo está? (КО-мо ес-ТА?)
Добре, дякую
Muy bien, gracias. (МУЙ Б'ЄН, ҐРА-сьяс)
Як тебе звати? 
¿Cómo te llamas? (КО-мо ТЕ Я-мас?)
Як Вас звати? 
¿Cómo se llama usted? (КО-мо СЕ Я-ма ус-ТЕД?)
Хто ти? 
¿Quién eres? (К'ЄН Е-рес?)
Хто Ви? 
¿Quién es usted? (К'ЄН ес ус-ТЕД?)
Мене звати ______
Me llamo ______ (МЕ Я-мо _____ )
Я (працюю)______
Yo soy ______ (ЙО сой ______)
Радий(а) познайомитись
Encantado/a (ен-кан-TA-до/ен-кан-TA-да)
Приємно познайомитись
Mucho gusto. (МУ-чо ҐУС-то)
Будь ласка (прохання)
Por favor (ПОР фа-ВОР)
Дякую
Gracias (ҐРА-сьяс)
Будь ласка (відповідь)
De nada (ДЕ НА-да)
Так
Sí (СІ)
Ні
No (НО)
Вибачте (привернення уваги)
Disculpe (діс-КУЛЬ-пе)
Вибачте (за дію)
Perdone (пер-ДО-не)
Вибачте (дозвольте пройти?)
Permiso (пер-МІ-со)
Я шкодую, вибачте
Lo siento (ЛО С'ЄН-то)
До побачення
Adiós (а-ДЙОС) / Hasta luego (АС-та ЛЮЕ-ґо)
Я мало розмовляю іспанською
Hablo un poco español. (аб-ЛО ун ПО-ко ес-па-НЬЙОЛ)
Я не розмовляю іспанською (добре)
No hablo (bien) español (НО A-бло (б'єн) ес-па-НЬЙОЛ)
Ти розмовляєш українською? 
¿Hablas ucraniano? (A-блас ук-ра-НЬЯ-но?)
Ви розмовляєте українською? 
¿Habla usted ucraniano? (A-бла у-СТЕД ук-ра-НЬЯ-но?)
Тут хто-небудь розмовляє українською?? 
¿Hay alguien que hable ucraniano? (ай АЛЬ-ґ'єн ке A-бле - ?)
Допоможіть!
¡Ayuda! (a-Ю-да!) / ¡Socorro! (со-КОР-ро!)
Добрий ранок
Buenos días (БУЕ-нос ДІ-ас)
Добрий день / Добрий вечір
Buenas tardes (БУЕ-нас ТАР-дес)
Добрий вечір / Доброю ночі
Buenas noches (БУЕ-нас НО-чес)
Я не розумію
No entiendo (НО ен-TЬЄH-до)
Будь ласка, говоріть повільніше? 
¿Podrías hablar más despacio por favor? (по-ДРІАС a-БЛАР МАС дес-ПА-сіо пор фа-ВОР?)
Чи не могли б Ви повторити, будь ласка? 
¿Podrías repetírmelo por favor? (по-ДРІАС ус-ТЕД ре-пе-ТІР-ло пор фа-ВОР?)
Де туалет?
¿Dónde está el baño? (ДОН-де ес-TA ЕЛЬ БА-ньо?)
Цей розмовник є кістяком. У нього є шаблон, але йому дуже не вистачає
інформації. Будь ласка, додайте ваші знання! Вперед!